PROGRAM

PROGRAM

10 Uniwersyteckich Targów Pracy

11 kwietnia 2018 rok:
godz. 09:00 – 09:30
Oficjalne otwarcie
Hol główny, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1.
godz. 09:00 – 15:00
Stoiska wystawców
Hol główny, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1.
godz. 10:00 – 15:00
Szkolenia i warsztaty
Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1.