O TARGACH

Uniwersyteckie Targi Pracy to wydarzenie organizowane już po raz 11 przez Uniwersytet Rzeszowski, jedną z największych uczelni wyższych w województwie podkarpackim. Wydarzenie adresowane jest głównie studentów i absolwentów szkół wyższych, uczniów szkół średnich oraz osób w każdym wieku poszukujących zatrudnienia.

Aby uatrakcyjnić ofertę tegorocznej 11 edycji Uniwersyteckich Targów Pracy zaprosiliśmy firmy z branż: lotniczej, motoryzacyjnej, informatycznej, produkcyjnej, bankowej i wielu innych. Dodatkową atrakcją dla uczestników, poza możliwością zapoznania się z wartościowymi ofertami pracy, propozycjami staży oraz praktyk, będzie okazja do skorzystania z udziału w bardzo interesujących szkoleniach i warsztatach.

Uczestnictwo w targach pracy uważane jest za jedno z najefektywniejszych form poszukiwania zatrudnienia. Nawiązując bezpośredni kontakt z pracodawcą kandydaci mają możliwość pozyskania szczegółowych informacji na temat wymagań stawianych na konkretnym stanowisku oraz poznania specyfiki pracy w firmie. Zebrane informacje można wykorzystać w procesie konstruowania dokumentów aplikacyjnych aby precyzyjnie opisywały umiejętności kandydata na określone stanowisko.

Uniwersyteckie Targi Pracy ze względu na swój prestiż przyciągają cennych pracodawców, którzy chcą zaoferować wartościowe stanowiska pracy oraz stwarzają przyjazne warunki sprzyjające adaptacji nowych pracowników. Filozofia takiego podejścia do nowo zatrudnionych sprzyja dobremu zaadoptowaniu pracownika do zespołu i jednocześnie pomaga rozwijać kompetencje i zainteresowania zawodowe, co przekłada się na wysoką efektywność pracy.